I byggeprosjekter vil lånegiver ofte kreve byggelånsoppfølging. Som byggelånskontrollør sikrer vi at utbetalinger i prosjektet samsvarer med de verdiene som er tilført byggeplassen og lager jevnlige rapporter som beskriver prosjektets fremdrift, SHA og kvalitet.

Som en del av denne type oppdrag gjennomfører STAND også gjerne en innledende vurdering av prosjektets budsjett og økonomi. Dette for å kvalitetssikre at det er avsatt tilstrekkelig midler for å ferdigstille prosjektet.