Som byggherreombud bidrar vi til trygghet både for byggherre, entreprenør og kjøpere. Som byggherreombud vil vi blant annet bistå med følgende:

  • Kontraktinngåelse med entreprenør
  • Fremdriftskontroll og styring av endringer underveis i prosjektet
  • Hovedkontakt mot fremtidige leietakere
  • Utarbeidelse av byggherrens SHA-plan
  • Representere byggherre i henhold til byggherreforskriften

Funksjon som byggherreombud kombineres gjerne med byggelånsoppfølging for helhetlig kontrollfunksjon på vegne av byggherre.