Ved kjøp av ny bolig etter bustadsoppføringslova, står selve overtakelsen og overtakelsesforretningen sentralt. Det er ved overtakelsen at forbrukeren endelig får tatt i bruk boligen etter kanskje flere år med planlegging, byggearbeider, kostnader, og utfordringer. På samme vis ser entreprenøren frem til overtakelsen, som gir mulighet til å avslutte prosjektet, og få utbetalt sluttvederlaget.

En overtakelse av kontraktsarbeidet innebærer at forbrukeren overtar risikoen for kontraktsarbeidet, og at forbrukere derfor i utgangspunktet er ansvarlig for alle skader som oppstår etter overtakelse. Det er derfor av stor betydning at overtakelsesforretningen utføres nøye og etter gjeldende retningslinjer.

STAND bistår både enkeltstående boligkjøpere og eiendomsselskaper i forbindelse med overtakelse (overtakelsesforretning) av bolig/boligprosjekter.