De fleste borettslag og sameier har ikke profesjonell styresammensetning og har ofte behov for et faglig alibi ved større vedlikeholdsarbeider og byggeprosjekter.  STAND bistår med blant annet nødvendig kartlegging av tiltakets omfang og karakter, utarbeidelse av tilbudsunderlag, innhenting og evaluering av tilbud samt oppfølging i utførelsesfasen.