Reklamasjon og skadetakst bolig

I forbindelse med kjøp og salg av boliger kan det oppstå tvist om boligens faktiske tilstand og skjulte feil og skader. Våre konsulenter har lang erfaring innen tviste- og reklamasjonssaker og bistår i om lag 250-350 saker hvert år, både på kjøper- og selgersiden. 

STAND bistår også ved behov for generell skadevurdering som ikke er relatert til eierskifte.