Reklamasjon og skadetakst bolig

I forbindelse med kjøp og salg av boliger kan det oppstå tvist om boligens faktiske tilstand og skjulte feil og skader. Lars Jørgen Hoholm har svært lang erfaring innen tviste- og reklamasjonssaker og bistår i om lag 100-150 saker hvert år, både på kjøper- og selgersiden. Lars Jørgen har også lang erfaring som fagkyndig i rettsaker og har bistått i et tresifret antall rettsaker og rettsmeklinger.

STAND bistår også ved behov for generell skadevurdering som ikke er relatert til eierskifte.