Tilstandsvurdering og vedlikeholdsplanlegging

Tilstandsvurdering

I forbindelse med salg av næringseiendom bistår STAND med utarbeidelse av Tilstandsrapport for eiendommen. Tilstandsrapporten beskriver bygningenes tekniske tilstand. Om ønskelig vil rapporten også kunne inneholde arealoppmåling samt en beskrivelse av forventet vedlikehold neste 5-års periode.

Vedlikeholdsvurdering 

STAND har lang erfaring innen tilstandsvurdering og utarbeidelse av vedlikeholdsplaner og bistår både boligeiere, borettslag og sameier. En vedlikeholdsplan beskriver hvilke tiltak som anbefales utført ved eiendommen i løpet av neste 5 eller 10 års periode. Videre utarbeides kostnadskalkyler for beskrevne tiltak som grunnlag for langsiktig budsjettering for byggeier.

Vurdering av vedlikeholdsplikt leieforhold

I forbindelse med et leieforhold er det i de fleste tilfeller en fordeling av vedlikeholdsansvar mellom utleier og leietaker. Vi har lang erfaring med vurdering av vedlikeholdsansvar i henhold til leiekontrakt, enten det er oppfølging underveis i et leieforhold eller ved leietakerutflytting. Vi bistår også med teknisk gjennomgang og beskrivelse av leieobjektets tilstand ved leiestart. God teknisk beskrivelse av leieobjektets tilstand og vedlikeholdsstatus vil bidra til å unngå uklarheter eller konflikt mellom utleier og leietaker.