Tilstandsvurdering og vedlikeholdsplanlegging

Tilstandsvurdering

I forbindelse med salg av næringseiendom bistår STAND med utarbeidelse av Tilstandsrapport for eiendommen. Tilstandsrapporten beskriver bygningenes tekniske tilstand. Om ønskelig vil rapporten også kunne inneholde arealoppmåling samt en beskrivelse av forventet vedlikehold neste 5-års periode.

Vedlikeholdsplan

STAND har lang erfaring innen tilstandsvurdering og utarbeidelse av vedlikeholdsplaner og bistår både boligeiere, borettslag og sameier. En vedlikeholdsplan beskriver hvilke tiltak som anbefales utført ved eiendommen i løpet av neste 5 eller 10 års periode. Videre utarbeides kostnadskalkyler for beskrevne tiltak som grunnlag for langsiktig budsjettering for byggeier.